xu ly nuoc thai

Xử lý nước thải – Tư vấn báo cáo môi trường

Xử lý nước thải– Các thủ tục , giấy phép về môi trường

xu-ly-nuoc-thai
xu-ly-nuoc-thai

– Tư vấn, lập cam kết bảo vệ môi trường, lập đề án bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp, nhà máy – cơ sở

Xem chi tiết: http://xulynuocthai.edu.vn/tu-van-moi-truong-dieu-kien-kinh-doanh-hoa-chat

– Tư vấn, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), đánh giá tác động môi trường bổ sung cho các dự án: khu công nghiệp, nhà máy sản xuất công suất lớn, các dự án về chăn nuôi, trồng trọt, khu dân cư, trung tâm thương mại, khách sạn, bệnh viện, trường học…

– Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ cho các nhà máy, doanh nghiệp, khách sạn…

– Lập hồ sơ xin phép khai thác Xử lý nước thải , nước mặt, nước ngầm.

– Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại, lập hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước, các thủ tục xin gia hạn xả thải…

– Tư vấn, thực hiện các báo cáo hoàn thành, báo cáo nghiệm thu các công trình xử lý khí thải, nước thải, các công trình môi trường khác…

– Tư vấn xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoá chất.

– Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất.

– Xin Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm và hàng hoá dễ cháy nổ.

– Phân tích mẫu chất lượng môi trườg

Tin liên quan:

Add a Comment