xu ly nuoc thai

Thành phần thức ăn có trong nước thải

I.Thành phần thức ăn trong nước thải

Các kết quả nguyên cứu cho biết thành phần thức ăn quan trọng có trong nước thải bắt nguồn từ 3 loại thức ăn cơ bản : Carbonhydrat, protein và chất béo.

Carbonhydrat là sản phẩm và là dạng phân tử nhỏ của axit hữu cơ, nó là thành phần đầu tiên bị phân hủy trong quá trình hoạt động của vi sinh vật, carbonhydrat thường tồn tại ở các dạng đường, hồ bột khác nhau và ở dạng xenlulo của bột giấy, Carbonhydrat là nguồn đầu tiên cung cấp năng lượng và các hợp chất các carbon cho vi khuẩn sống trong nước thải.

Protein và các sản phẩm phân hủy của chúng như amino axit là các hợp chất chứa nhiều nito và có nguồn gốc từ xác động – thực vật. Protein là nguồn cung cấp nito cần thiết cho quá trình hình thành và phát triển của tế bào vi sinh trong nước thải.

Chất béo và dầu có nguồn gốc từ động thực vật, chúng bị phân hủy thành axit béo dưới tác động của vi khuẩn. Chất béo và dầu có độ hòa tan thay đổi trong nước, ở một điều kiện nhất định thường nổi lên bề mặt nước.

II. Trị số pH

Trị số pH cho biết nước thải có tính trung hòa pH = 7, hay tính axit < 7 và tính kiềm là >7. Quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học rất nhạy cảm với sự dao động của trị số pH. Quá trình xử lý hiếu khí đòi hỏi giá trị pH vào khoảng 6,5 – 8,5, khoảng pH ở gái trị tốt nhất là từ 6,8-7,4.

Add a Comment