xu ly nuoc thai

Nhận xử lý nước thải các công nghiệp

Công ty TNHH môi trường Ngọc Lân được thành lập năm 2003, với kinh nghiệm thực hiện nhiều công trình về xử lý nước thải, xử lý khí thải, …. Hiện nay công ty chúng tôi đang có tiếp nhận xử lý nước thải tại các khu công nghiệp đạt tiêu chuẩn đầu ra quy định của khu công nghiệp.

1. ĐẶC TRƯNG CỦA NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP

Nước thải của khu công nghiệp gồm hai loại chính: nước thải sinh hoạt từ các khu văn phòng và nước thải sản xuất từ các nhà máy sản xuất trong khu công nghiệp. Đặc tính nước thải sinh hoạt thường là ổn định so với nước thải sản xuất.

xử lý nước thải khu công nghiệp

Nước thải sinh hoạt ô nhiễm chủ yếu bởi các thông số BOD5, COD, SS, Tổng N, Tổng P, dầu mỡ – chất béo. Trong khi đó các thông số ô nhiễm nước thải công nghiệp chỉ xác định được ở từng loại hình và công nghệ sản xuất cụ thể.

Nếu không xử lý cục bộ mà chảy chung vào đường cống thoát nước, các loại nước thải này sẽ gây ra hư hỏng đường ống, cống thoát nước.

Vì vậy, yêu cầu chung đối với các nhà máy, xí nghiệp trong các khu công nghiệp cần phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải sơ bộ trước khí xả nước thải vào hệ thống thoát nước chung của khu công nghiệp.

2. CÁC CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP.

Xử lý nước thải khu công nghiệp bằng công nghệ Unitank.

– Xử lý nước thải khu công nghiệp bằng công nghệ SBR…

Hãy gọi ngay cho công ty chúng tôi để được tư vấn trực tiếp thiết kế xử lý nước thải tại các khu công nghiệp nếu các bạn có nhu cầu ngay hôm nay để có

Add a Comment