xu ly nuoc thai

Giới thiệu cơ bản về nhu cầu oxy trong nước thải

I. Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD) : là lượng oxy cần thiết cho vi sinh sống và hoạt động để oxy hóa các chất có trong nước thải

Nhu cầu oxy sinh hóa là chỉ tiêu rất quan trọng và hữu ích để chỉ ra các mức độ ô nhiễm bẩn của nước thải bằng các chất hữu cơ. Trị số BOD  được tính toán lượng oxy hòa tan cần thiết cho các phản ứng sinh hóa vi khuẩn diễn ra trong quá trình phân hủy hiếu khí các chất hữu cơ có trong nước thải .

Có thể mô tả sơ lược việc xác định trị số BOD như sau: lấy mẫu nước đã bảo hòa oxy, đo lượng oxy hòa tan ban đầu trong mẫu. Cho 1 lượng nước thải vào mẫu khuấy đều thành dung dịch rồi đưa vào tủ nuôi cấy ở nhiệt độ 20 độ C, sau 5 ngày đưa mẫu ra và đo lượng oxy hòa tan còn lại trong mẫu.  lấy hiệu số giữa lượng ban đầu và lượng còn lại tronng mẫu sau 5 ngày chia cho thể tích nước thải sẽ được chỉ số BOD5 được tính bằng (mg/l). thực nghiệm chỉ ra rằng để phân hủy hoàn toàn tức là phân hủy trên 99,9 % chất hữu cơ có trong nước thải trong điều kiện hiếu khí tự nhiên phải để mẫu trong tủ sấy ở 20 độ c trong 20 ngày. lượng oxy đã tiêu thụ trong 20 ngày còn được gọi là BOD20 đối với nước thải sinh hoạt BOD5 thường bằng 0.68- 0,7 BOD20

II NHU CẦU OXY HÓA HỌC

là lượng oxy cần thiết để oxy hóa hoàn toàn chất hữu cơ và 1 lượng nhỏ chất vô cơ dễ bị oxy hóa trong nước thải .

chỉ tiêu nhu cầu oxy sinh hóa BOD5 không đủ để phản ánh khả năng oxy hóa của chất hữu cơ khó bị oxy và các chất vô cơ có thể bị oxy hóa trong nước thải nhất là nước thải công nghiệp.vì vậy cần phải xác định nhu cầu oxy hóa học (COD) để oxyhóa hoàn toàn các chất bẩn trong nước thải . việc xác định COD có thể tiến hành bằng cách cho các chất oxy hóa mạnh vào mẫu thử nước thải ở điều kiện dung dịch có tính axit. trị số COD luôn luôn lớn hơn trị số BOD5 và tỷ số COD trên BOD luôn thay đổi tùy thuộc vào tính chất của nước thải . tỷ số COD: BOD càng nhỏ thì xử lý sinh học càng dễ.

III OXY HÒA TAN

nồng độ oxy hòa tan nước thải trước và sau xử lý là chỉ tiêu rất quan trọng . trong quá trình xử lý hiếu khí phải luôn giữ nồng độ oxy hòa tan từ 1.5- 2 để quá trình oxy hóa diễn ra theo ý muốn và không rơi vào trình yếm khí . oxy là khí có độ hòa tan thấp và nồng độ oxy hòa tan phụ thuộc vào nhiệt độ và nồng độ muối có trong nước thải. Trong quá trình xử ly nước thải vi sinh vật tiêu thụ oxy hòa tan để đồng hóa các chất dinh dưởng và chất nền BOD , N,O cần thiết cho việc duy trì sự sống, sinh sản và tăng trưởng của chúng.

nuoc-thai

Add a Comment