Category: Xử lý nước thải thủy sản

Nhận xử lý nước thải công nghiệp chế biến thủy sản

Nước thải công nghiệp chế biến thủy sản là dung dịch thảitừ nhà máy, cơ sở sử dụng các quy tr ình công nghệ sản xuất ra các sản phẩm thuỷ sản như: đông lạnh, đồ hộp, hàng khô, nước mắm, bột cá, agar… Nguồn nước tiếp nhận nước thải là nguồn nước mặt hoặc vùng nước biển

Xử lý nước thải chế biến thủy sản

I. Giới thiệu sơ lược Công nghiệp chế biến thủy sản là một trong những ngành công nghiệp phát triển khá mạnh ở khu vực miền Nam. Bên cạnh những lợi ích to lớn từ kinh tế – xã hội, ngành công nghiệp này cũn phát sinh ra nhiều vấn đề đặc biệt là vấn

công ty môi trường nhận xử lý nước thải tại Nghệ An

Với bề dày kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu chuyển giao công nghệ, Công ty môi trường Ngọc Lân tại Nghệ An đã thành công trong việc xử lý nước thải các ngành công nghiệp như: dệt nhuộm, nhiễm dầu khí, thực phẩm, nhà hàng, khách sạn, mía đường, thủy sản, khoai mì, xi mạ… với chi