Category: Xử lý nước thải dệt nhuộm

Nhận xử lý nước thải tại Hậu Giang

Công ty môi trường tại Hậu Giang được thành lập từ năm 2003, -Nhận xử lý nước thải tại Hậu Giang công ty chúng tôi đã  thành công trong nhiều lĩnh vực như xử lý nước thải, xử lý khí thải, xử lý chất thải, xử lý nước sạch, tư vấn thủ tục môi trường, cung cấp hóa chất…

Nhận thiết kế hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm tại Đà Nẵng

Công ty môi trường Ngọc Lân tạị Đà Nẵng được thành lập từ năm 2003, công ty chúng tôi đã  thành công trong nhiều lĩnh vực như xử lý nước thải, xử lý khí thải, xử lý chất thải, xử lý nước sạch, tư vấn thủ tục môi trường, cung cấp hóa chất… Với đội ngũ nhân viên

công ty môi trường nhận xử lý nước thải tại Nghệ An

Với bề dày kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu chuyển giao công nghệ, Công ty môi trường Ngọc Lân tại Nghệ An đã thành công trong việc xử lý nước thải các ngành công nghiệp như: dệt nhuộm, nhiễm dầu khí, thực phẩm, nhà hàng, khách sạn, mía đường, thủy sản, khoai mì, xi mạ… với chi