Category: Xử lý nước thải

Xử lý nước thải tại Nha Trang

Công ty môi trường Ngọc Lân nhận xử lý nước thải Nha Trang. Là một đơn vị xử lý môi trường hàng đầu tại Việt Nam nói chung, Nha Trang nói riêng, với nhiều công nghệ xử lý nước thải tiên tiến, hiện đại như MBR, SBR, MBBR, Unitank… xử lý nước thải. Xử lý nước

Phương pháp mới xử lý nước thải hiệu quả hơn

Trước khi nước thải được đưa đến các thủy vực tiếp nhận, các dưỡng chất cần được xử lý nước thải để tránh tình trạng phú dưỡng và tảo nở hoa trên diện rộng gây thiệt hại nghiêm trọng cho đời sống của động, thực vật. Trong báo cáo luận văn, Robert Almstrand thuộc Đại học