Category: Hệ thống xử lý nước thải

Xử lý nước thải cho mọi nhà

Xử lý nước thải cho mọi nhà xu ly nuoc thai là công ty đi đầu trong lĩnh vực xử lý nước sạch. Với nhiều công nghệ xử lý nước sạch khác nhau chúng tôi đã mang nước sạch tới nhiều doanh nghiệp, hộ gia http://123funworld.com/wmp/0f7j-dating-and-flowers đình.Hiện nay nước sạch đang là nguồn khan hiếm

Nhận thu gom và xử lý nước thải tại các tỉnh Đông Nam Bộ

Nước trong thiên nhiên được dùng làm các nguồn cung cấp nước cho ăn uống sinh hoạt và công nghiệp có chất lượng rất khác nhau.  – Đối với nguồn nước ngầm, hàm lượng sắt và mangan thường vượt quá giới hạn cho phép. Ngày nay, phần lớn các nguồn nước thiên nhiên đều không

Xử lý nước thải chế biến thủy sản

I. Giới thiệu sơ lược Công nghiệp chế biến thủy sản là một trong những ngành công nghiệp phát triển khá mạnh ở khu vực miền Nam. Bên cạnh những lợi ích to lớn từ kinh tế – xã hội, ngành công nghiệp này cũn phát sinh ra nhiều vấn đề đặc biệt là vấn