Author: admin

Nhận thiết kế hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm tại Đà Nẵng

Công ty môi trường Ngọc Lân tạị Đà Nẵng được thành lập từ năm 2003, công ty chúng tôi đã  thành công trong nhiều lĩnh vực như xử lý nước thải, xử lý khí thải, xử lý chất thải, xử lý nước sạch, tư vấn thủ tục môi trường, cung cấp hóa chất… Với đội ngũ nhân viên

Nhận xử lý nước thải tại Tây Ninh

Công ty môi trường tại Tây Ninh được thành lập từ năm 2003, công ty chúng tôi tự hào là công ty đi đầu trong ngành môi trường và thành công trong nhiều lĩnh vực như xử lý nước thải, xử lý khí thải, xử lý nước sạch, cung cấp hóa chất… Hiện nay nước thải

Nhận xử lý nước thải công nghiệp chế biến thủy sản

Nước thải công nghiệp chế biến thủy sản là dung dịch thảitừ nhà máy, cơ sở sử dụng các quy tr ình công nghệ sản xuất ra các sản phẩm thuỷ sản như: đông lạnh, đồ hộp, hàng khô, nước mắm, bột cá, agar… Nguồn nước tiếp nhận nước thải là nguồn nước mặt hoặc vùng nước biển

YÊU CẦU CHUNG VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT TẬP TRUNG

Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho các trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, nhằm kiểm soát từ đầu các khía cạnh môi trường liên quan trong khi xây dựng, vận hành, giám sát môi trường để phòng ngừa, giảm thiểu các tác động bất lợi từ hoạt động của trạm xử

Nguồn nước bị ô nhiễm như thế nào???

Công ty môi trường Ngọc Lân thành lập năm 2003, cho tới nay đã chính thức đi vào hoạt động trên mười năm, với hơn mười năm ấy, chúng tôi đã xử lý thành công nhiều công trình và có nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý khí thải, xử lý nước thải… Nước ô nhiễm chứa

Xử lý nước thải sinh hoạt có nhiều chất hữu cơ

Thuyết minh sơ đồ công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt có nhiều Nito photpho Nước thải từ các nguồn phát sinh theo mạng lưới thu gom nước thải chảy vào hố thu của trạm xử lý. Tại đây, để bảo vệ thiết bị, hệ thống đường ống công nghệ, …, song chắn rác thô được lắp